free wifi internet + Pridať free WiFi
Bratislava
Hotspot Mestská časť Adresa Hodnotenie Popis
Primaciálny palác Staré mesto Primaciálne námestie 1,
811 01, BA
výborné WiFi je dostupné v rámci celého primaciálneho námestia. Dobrý signál, bezproblémové pripojenie, vysoká rýchlosť prenosu dát.
Eurovea Ružinov Pribinova 8, 811 09, BA priemerné WiFi je dostupné takmer v celom obchodnom centre. Úroveň signálu je rôzna v jednotlivých častiach budovy. Počas najvyššej vyťaženosti obchodného centra je občas obtiažne sa pripojiť. Priemerná rýchlosť prenosu dát.
Hlavná stanica Staré mesto Predstaničné námestie 1,
811 04, BA
dobré WiFi je dostupné najmä v rámci budovy hlavnej stanice. Pripojenie je optimálne v čakacích priestoroch na poschodí. Priemerná rýchlosť prenosu dát.
Čerpacia stanica Shell Petržalka Einsteinova 23, 851 01, BA dobré WiFi je dostupné v okolí čerpacej stanice. Dobrá úroveň signálu, bezproblémové pripojenie, dobrá rýchlosť prenosu dát.
Aupark Petržalka Einsteinova 18, 851 01, BA priemerné WiFi je dostupné v rámci väčšiny obchodného centra. Úroveň signálu je dobrá, počas najvyššieho vyťaženia obchodného centra sa užívateľom nemusí podarí sa pripojiť k internetu. Rýchlosť prenosu dát je priemerná.
Sberbank Staré Mesto Námestie SNP 15, 811 06, BA priemerné WiFi je dostupné v priestoroch a v blízkom okolí banky. Pripojenie k internetu pred bankou je mierne komplikované.
Autobusová stanica Mlynské Nivy Ružinov Mlynské Nivy 31, 821 09, BA priemerné WiFi je dostupné v budove autobusovej stanice a v priestore zastávok. Dobrá úroveň signálu, po pripojení sa vyžaduje kliknutie na zobrazený odkaz.
Slovenská národná galéria Staré Mesto Námestie Ľudovíta Štúra 4, 811 02, BA priemerné WiFi je dostupné v priestoroch kaviarne Berlinka. Dobrá úroveň signálu, pripojenie je možné aj v rámci blízkeho okolia kaviarne.
dopĺňame ...
wifi internet Prehľad a hodnotenie hotspotov, poskytujúcich možnosť bezplatného bezdrôtového pripojenia k internetu v Bratislave. Na portáli je uvádzaná adresa lokality s dostupným bezplatným WiFi pripojením a popis vlastností jednotlivých online pripojení.
TOPlist2014

Free WiFi internet

|Hotspoty|KontaktTOPlist